WWWRITE.RS

Želiš da naučiš kako da pišeš za web / za klijente / za svoj blog od nekoga ko to već radi i ko zna kako da te nauči? I to ne samo kroz teoriju, nego i kroz praktične vežbe? Odlično. I mi želimo da svoje znanje i iskustvo podelimo s tobom. Mi smo Jelena Radovanović i Aleksandra Petrovski. Septembra 2016. osnovale smo Trening centar za kreatore web sadržaja wwwrite.rs i bavimo se edukacijom pisaca.Enroll Now